torsdag 8. september 2011

STUDERE, JOBBE OG LEVE I ITALIA? TAKE IT EASY!

Hva er ”infoluken” ?

Infoluken er et forum med nyttig og praktisk informasjon om studie- og jobbmuligheter i Italia. Du kan få spørsmål og svar direkte til din PC om alt som vedrører italienske skoler, akademier og universiteter.

Hvem henvender ”infoluken” seg til?

Forumet henvender seg til den som har planer om å flytte til Italia eller oppholde seg der en periode i forbindelse med studier eller hospitering og trenger generell informasjon.

Hva slags informasjon vil du finne her?

- det italienske studiesystemet og undervisningstilbud- hvordan skrive seg inn på italiensk skole eller universitet - trinn for trinn
- råd og hint om livet i Italia.

Innhold:

- det italienske skolesystemet (barnehage, grunnskole og videregående skole)

- universitetet: immatrikuleringsprosedyre; nødvendig dokumentasjon for utenlandske studenter; en fullstendig oversikt over universitetene og bachelor&mastergrader, kurs og master på engelsk samt studiestipender

- høgskoler, musikkonservatorier og kunstakademier

- utvekslingsprosjekter og samarbeid mellom Norge og Italia i skole - og universitetssammenheng

- kurs i italiensk språk i Italia og studiestipender.

Etiketter:

onsdag 7. september 2011

SKOLEN I ITALIA

Det italienske skolesystemet deles inn i tre nivåer:

- barnehage
- grunnskole
- videregående skole

Barnehage (scuola materna o asilo)

For italienske og utenlandske barn i alderen 3 til 5 år.
Varighet: 3 år. Den er ikke obligatorisk.

Grunnskole (primo ciclo)

Denne deles i to påfølgende skoletrinn og er obligatorisk:

1. 5-årig barneskole fra barnet er 6 år
2. 3-årig ungdomsskole

Videregående skoler (secondo ciclo)

Her er det flere valgmuligheter:

Videregående skole
Kunstlinjer på vgs og kunstfaglige institutter
Tekniske faginstitutter (handel; byggfag; turisme; industri)
Yrkesskoler (landbruk; elektrofag; reklame; hotell&restaurant; kjeramikk; snekker)

Videregående skoler og tekniske faginstitutter er 5-årige. Ved bestått statseksamen får man utdelt et juridisk gyldig vitnemål.

Kunstlinjer på vgs er 4-årig (bortsett fra noen forsøkskurs). For å komme inn på Universiteter og Høgskoler må man ta ett tilleggs-integreringsår.

Yrkesskolene deles inn i et treårig og deretter et toårig studium. Bestått eksamen etter endt treårige studium gir yrkeskvalifikasjon. De som tar de to påfølgende årene i tillegg blir tildelt et diplom etter bestått Statseksamen.

- Går du på videregående skole og ønsker å tilbringe noe av studietiden i Italia, kan du melde deg på AFS-programmet som fremmer studentutveksling i mange land rundt om i hele verden.
Italia er del i dette programmet og tilbyr norske studenter å bo i Italia hos en vertsfamilie og studere ved en italiensk skole. For generell informasjon om AFS, gå inn på nettsiden: http://www.afs.no/ eller gå direkte til Italia-siden: http://www.afs.no/utveksling/land/ITA/default.asp.

- Både italienske og utenlandske studenter har krav på utdannelse og plikt til å gå på skole frem til de er 16 år.
- Barn og ungdom blir i regel meldt inn på klassetrinnet på bakgrunn av alder, med unntak av noen spesialtilfeller.

Nyttige linker:

Liste over alle offentlige og private skoler i Italia:

http://www.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/anagrafe.shtml

Etiketter:

tirsdag 6. september 2011

MED ALLE PAPIRENE I ORDEN...

Nødvendige dokumenter for å melde seg inn på skoler i Italia:

- bekreftelse på skolegang: utstedt av den norske skolen eleven har gått på. Bekreftelsen skal attestere hvilket skoletrinn eleven går på, hvor mange måneder/år eleven har gått på skole samt hvilke fag hun/han har hatt. Bekreftelsen skal i tillegg inneholde en beskrivelse av det norske skolesystemet. Nyttig informasjon på: http://www.regjeringen.no/

- oversettelse til italiensk av bekreftelsen som skal forevises på den italienske skolen;

- oversettelsen skal bekreftes av Den italienske ambassade;

- noen av de italienske skolene krever i tillegg elevens fødselsattest.

Etiketter:

mandag 5. september 2011

UNIVERSITETET I ITALIA

Universitetsstudier i Italia deles inn i tre sykluser.

Den første syklusen består av:

- laurea triennale, med varighet på tre år. Krever videregående skole (italiensk eller godkjent utenlandsk) for å komme inn. Etter å ha bestått alle eksamener og oppnådd nødvendige credits, mottar man den akademiske graden “laurea” som kvalifiserer til tittelen ”Dottore”;

- laurea magistrale i èn syklus. Varer fem til seks år. Krever videregående skole (italiensk eller godkjent utenlandsk) for å komme inn. Ved endte studier oppnår man den akademiske graden ”Laurea magistrale (eller specialistica) a ciclo unico” som kvalifiserer til tittelen ”Dottore magistrale”.

Den andre syklusen består av:

- laurea magistrale, med varighet på to år. Krever bestått laurea triennale eller tilsvarende grad (italiensk eller utenlandsk). Etter å ha oppnådd nødvendige credits, og avgått laurea-eksamen, oppnår man den akademiske graden ”Laurea specialistica” som kvalifiserer til tittelen ”Dottore magistrale”;

- master universitario di primo livello (universitetsmaster av første grad), med varighet på minimum ett år. Krever bestått laurea triennale eller tilsvarende grad (italiensk eller utenlandsk). Ved endte studier oppnår man den akademiske graden ”Diploma di Master Universitario di primo livello”.

Den tredje syklusen består av:

- dottorato di ricerca (forskerutdanning), med minimum varighet på tre år. Krever bestått laurea specialistica (både tatt i èn eller fler sykluser) eller en tilsvarende godkjent utenlandsk akademisk grad og bestått offentlig opptakseksamen (concorso). Ved endt forskerstudium oppnår man den akademiske graden ”Dottorato di ricerca” som kvalifiserer til tittelen ”Dottore di ricerca”;

- scuola di specializzazione (postlaurea) med variabel varighet fra to til seks år. Krever bestått laurea specialistica (både tatt i èn eller flere sykluser) eller en tilsvarende godkjent grad (italiensk eller utenlandsk) og bestått offentlig opptaksemsamen (concorso). Ved endte studier oppnår man den akademiske graden ”Diploma di specializzazione” som kvalifiserer til tittelen ”Spesialist i ... (her indikeres hvilket område man er spesialisert i);

- master universitario di secondo livello (universitetsmaster av andre grad) med minimumsvarighet på ett år. Krever bestått laurea specialistica (både tatt i èn eller fler sykluser) eller en tilsvarende godkjent grad (italiensk eller utenlandsk). Ved endte studier oppnår man den akademiske graden ”Diploma di Master Universitario di secondo livello”.


NB!!! Vanligvis holdes universitetskursene på italiensk. Men dersom du søker kurs på engelsk, fortvil ikke! Utenlandske studenter har i de senere år kunnet benytte seg av flere muligheter. Du kan nå følge kurs på alle nivåer på engelsk - fra laurea triennale til forskerutdanning. Gå inn på nettsiden www.studiare-in-italia.it til lenken ”Corsi tenuti in inglese” (kurs på engelsk). Og for å få de siste oppdateringene kan du henvende deg direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å gå på.

Nyttige lenker:

http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html på italiensk
http://www.study-in-italy.it/study/new-degrees.html på engelsk

Etiketter:

fredag 2. september 2011

FRA NORGE TIL ITALIA…

For å skrive deg inn på et universitet i Italia... kun noen få, enkle steg:

- gyldig pass for innreise i Italia og oppholde seg der uten tidsbegrensning;

- før avreise, gå til anskaffelse av Europeisk helsetrygdkort ved NAV Trygd
(https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do ) som gir deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i Italia;

- når du har nådd ditt bestemmelsessted i Italia, må du skrive deg inn på kommunens ”ufficio dell’Anagrafe” (folkeregisteret). For å skrive seg inn må du kunne bevise at du er økonomisk uavhengig og derfor fremlegge: bevis fra Lånekassen som viser månedlige bidrag/lån eller en erklæring fra banken din som viser at det er økonomisk dekning på din konto;

- dersom du ønsker å åpne en bankkonto, må du gå til anskaffelse av en Codice Fiscale (et slags personnummer) ved Agenzia delle Entrate i komunen der du bor.

NØDVENDIGE DOKUMENTASJON FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITETENE:

FOR Å SKRIVE DEG INN PÅ DEN FØRSTE SYKLUSEN TRENGER DU:

- vitnemål fra videregående skole. Dersom du har annen type vitnemål/diplom fra norsk skole, ta kontakt med Den italienske ambassaden i Oslo.

“VITNEMÅL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING” og vitnemål med påskriften “... OG HAR OPPNÅDD GENERELL STUDIEKOMPETANSE” GIR ADGANG TIL UNIVERSITETER OG HØGSKOLER I ITALIA;

- vitnemålet må påføres et ”apostille”-stempel fra Fylkesmannen;

- vitnemålet må oversettes til italiensk, noe du selv kan gjøre eller få en oversetter til å gjøre det. På Den italienske ambassadens hjemmeside vil du finne noen autoriserte oversettere.

- når du har skaffet deg all dokumentasjonen må du henvende deg til Konsulatet ved Den italienske ambassaden i Oslo som vil utstede en dichiarazione di valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet). Alle papirene må dessuten rettmessig godkjennes av Konsulatet.

FOR Å SKRIVE DEG INN PÅ DEN ANDRE SYKLUSEN TRENGER DU:

1. krever at du har oppnådd en univeritets- eller annen høgskolegrad som gir adgang til høyere universitetsstudier; eksamensbevis med tilhørende pensum utstedt fra universitetet/høgskolen du har gått på; beviset må være skrevet på universitetets/høgskolens papir og påført deres stempel og signatur;

2. eksamensbeviset med oppnådd universitetsgrad må påføres et ”apostille”-stempel fra Fylkesmannen;

3. universitetsgraden må oversettes til italiensk, noe du selv kan gjøre eller få en oversetter til å gjøre det. På Den italienske ambassadens hjemmeside vil du finne noen autoriserte oversettere;

4. når du har skaffet deg all dokumentasjonen må du henvende deg til Konsulatet ved Den italienske ambassaden i Oslo som vil utstede en dichiarazione di valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet). Alle papirene må dessuten rettmessig godkjennes av Konsulatet.

FOR Å SKRIVE DEG INN PÅ DEN TREDJE SYKLUSEN TRENGER DU:

- et diplom fra "laurea magistrale a ciclo unico" eller fra laurea-grad fra den andre syklusen (specialistica);
- se punktene 2, 3 og 4 ovenfor.

NB: LISTEN OVER DOKUMENTASJON ER KOMPLETT MEN VI ANBEFALER UANSETT AT DU FORHØRER DEG DIREKTE VED DET AKTUELLE LÆRESTEDET FOR EVENTUELLE KRAV TIL TILLEGGSDOKUMENTASJON.

Nyttige lenker:
For ytterligere informasjon vedrørende godkjenning av akademiske titler, se:http://www.iicoslo.esteri.it/IIC_Oslo/Menu/Opportunità/Studiare_in_Italia/Riconoscimento_titoli/

På nettsidene CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) og ENIC-NARIC får du informasjon om adgang til de ulike akademiske studiesyklusene samt til offentlige opptakseksamner (concorsi pubblici). Her vil du også få viktig assistanse i tilfelle du har problemer med godkjenning av din yrkestittel:
www.cimea.it
www.enic-naric.net

Etiketter:

torsdag 1. september 2011

KUNSTNER ELLER MUSIKER?

Finn kurset som passer akkurat for deg!

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) (Høgskoler for Kunst, Musikk og Sang) består av følgende Institusjoner:

Accademie di Belle Arti (ABA) - Kunstakademiet
Accademia Nazionale di Arte Drammatica (ANAD) - Teaterakademiet
Accademia Nazionale di Danza (AND) - Ballettakademiet
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) – Håndverks-og Kunstindustriinstitutter
Conservatori di Musica – Musikkonservatorier og likestilte Musikkinstitutter

Selv om disse ikke kalles Universiteter, er AFAM-institusjonene høgskoler på samme nivå som universitetene.

AFAM-skolene tilbyr:

- 1.syklus (3-årig, utstedelse av det akademiske diplomet ”Diploma Accademico di primo livello, DA1”). Opptakskrav: bestått videregående skole godkjent av den AFAM-skolen du søker på.*

- 2.sykus (2-årig, utstedelse av det akademiske diplomet ”Diploma Accademico di secondo livello, DA2”). Opptakskrav: bestått høyere utdannelse ved høgskole eller universitet (som en Bachelor-grad) som er godkjent av den AFAM-skolen du søker på. *

- noen AFAM-institusjonene tilbyr også en 3.syklus (tilsvarende master og doktorgradsstudier)

AFAM-institusjonene utsteder også, i tillegg til ”Diploma Accademico di primo livello, DA1” og ”Diploma Accademico di secondo livello, DA2”, den nye europeiske sertifiseringen Diploma Supplement .

*For å være trygg på at din studietittel er godkjent, ta for sikkerhets skyld kontakt med den AFAM-skolen du ønsker å søke på.

På siden for høyere utdannelse www.study-in-italy.it under seksjonen Higher Education, vil du finne informasjon vedrørende andre Institusjoner som ikke er inkludert i AFAM-systemet og som tilbyr interessante kurs og spesialiseringer i restaurering, film, språkformidling (Sciences of linguistic mediation), arkivstudier, konservering av bøker, etc.

Nyttige lenker:

www.hi-art.it AFAMs offisielle nettsted med liste over skolene
www.miur.it MIURs nettside
www.study-in-italy.it nyttig informasjon om å bo og studere i Italia

onsdag 31. august 2011

STUDERE ITALIENSK I ITALIA

Hvis du ønsker å ta kurs i italiensk språk og kultur i Italia, kan du velge blant en rekke muligheter.

Start gjerne søket ditt på Det italienske kulturinstituttets side http://www.iicoslo.esteri.it/IIC_Oslo/Menu/Imparare_Italiano/ eller stikk innom oss i Oscarsgate 56, hvor du vil finne et rikt utvalg av brosjyrer fra ulike språk- og andre skoler Italia.

Det italienske kulturinstitutt mottar jevnlig brosjyrer med ulik informasjon om Italia som er tilgjengelig for publikum. IIC anbefaler selv ingen skoler da utvalget av skoler er så stort at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over kvaliteten på de ulike skolene og undervisningen der.

Les websidene og tilbudene til de enkelte skolene nøye og finn slik ut hvilken løsning som er best for deg.

Etiketter:

tirsdag 30. august 2011

NOEN NYTTIGE LENKER...FOR IKKE Å ROTE DEG BORT PÅ INTERNETT!

Søker du informasjon om:

- skoler, universiteter og høgskoler og database over skoler og kurs i yrkesopplæring i hele Europa?

- de nasjonale utdanningssystemene?- godkjenning av diplomer og kvalifikasjoner i utlandet og skolepenger?

- utvekslingsprogrammer og studiestipender?

- studier og arbeid i hele Europa?

- livet i de ulike europeiske landene?

Her er noen interessante internettsider:

http://ec.europa.eu/ploteus Portal on Learning Opportunities throughout the European Space

http://ec.europa.eu/youreuropewww.euroguidance.it Europakommisjonens nettsider om studier og arbeid innen EU

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice network med informasjon om utdanning i Europa

www.euroguidance.net, network med informasjon om “Lifelong Learning Programme” fra Europakommisjonen

www.europass.no, for din CV i europeisk format hjelper Europass deg med å:
-enkelt uttrykke hva som er din kompetanse og dine kvalifikasjoner i Europa (EU, EFTA/EØS og kandidatlandenei);
- flytte hvor som helst i Europa

Europass deles i fem dokumenter:
to dokumenter (Europass Curriculum vitae og Europass Language Passaport), som du selv kan fylle ut
tre andre dokumenter (Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement og Europass Mobility), utfylt og utstedt av kompetente myndigheter

mandag 29. august 2011

ARBEIDE I ITALIA

Norske statsborgere er likestilte med EU-borgere og kan derfor fritt bevege seg innen alle EU-land.
Norske statsborgere har, med eller uten sin familie, har rett til å bevege seg og oppholde seg i Italia på følgende betingelser:
- for opphold kortere enn tre måneder må du være i besittelse av gyldig pass. Du må videre melde fra til politiet der du skal bo at du oppholder deg i landet. Dersom du ikke melder seg for politiet går man ut i fra at du har oppholdt seg i landet i mer enn tre måneder;
- for opphold lengre enn tre måneder er du pliktig til å melde deg inn i folkeregisteret, dvs. kommunens Anagrafe.

Du må dessuten gå til anskaffelse av ”codice fiscale” (personnummer) ved Ufficio dell’Agenzia delle Entrate i kommunen du bosetter deg i. Codice fiscale er nødvendig bl.a. for å melde seg inn i den nasjonale helsetjenesen; bli fast ansatt; starte opp en selvstendig aktivitet; åpne bankkonto.

Hvordan søke jobb

Det er to muligheter for å orientere seg på arbeidsmarkedet og finne en jobb:
- henvende seg til nettverket for arbeidsformidling
- benytte seg av EURES internettportal

Nettverket for arbeidsformidling består av:
- offentlig arbeidsformidling (Lokale kontorer);
- privat arbeidsformidling (arbeidsformidlingskontorer).

Disse kontorene tilbyr:
informasjon;
rådgivning (samtale, oppsett av jobb-og studieprosjekter);
oppfølging (støtte i jobbsøkerprosessen) .

EURES-portalen (European Employment Services) er et nettverk for offentlige arbeidsformidlingstjeneste for EØS-landene i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale instanser, som for eksempel fagforeninger og arbeidsgiverforeninger.
EURES-nettverket tilbyr alle arbeidssøkere å sjekke jobbtilbud i landet man ønsker å arbeide. Alle firmaer som ønsker å søke opp arbeidssøkere utenfor sitt eget land, kan sjekke profilen lagt ut av kandidater som søker jobb utenfor sitt eget land. Firmaer kan dessuten legge ut ledige stillinger hos deres EURES-partnere.

Gå til http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en for all informasjon om:
- arbeidsmarkedet i Italia og andre europeiske land;
- leve- og arbeidsvilkår i de europeiske landene;
- fri flyt av arbeidskraft;
- hvordan søke jobb i Europa;
- hvordan legge inn din cv on-line.

Hvordan få godkjent i Italia sine kvalifikasjoner og arbeidserfaring opparbeidet utenfor EU.

EU-borgere kan fritt utøve sitt yrke, som selvstendig eller arbeidstager, i andre europeiske land enn der man har fått sin utdannelse. Det er derfor laget et felles europeisk regelverk for hvordan gå godkjent studietittel og yrkeskvalifikasjoner.

Her kan du få informasjon om godkjenning av studietittel og yrkeskvalifikasjoner i Europa: http://ec.europa.eu/youreurope

I Italia skal søknad om godkjenning sendes et offentlig kontor (for eksempel det departementet som er kompetent for ditt yrke). For en fullstendig liste over nødvendige dokumenter som skal sendes med søknaden, må du henvende deg direkte til kompetente myndigheter.

Er du interessert i å jobbe i Italia, kan du få veiledning på disse sidene: http://www.lavoro.gov.it/
http://www.inps.it/
http://www.euroguidance.net/
http://www.euroguidance.net/Centres/EGNorway.htm - nettverket for Ressurssentre i hele Europa, kontor for koordinering av og informasjon om jobb i europeiske land.
I Norge ligger euroguidance-kontorene på Hamar.
Kontakt:
-Klaaspeter Kuperus
kku@udir.no
Tlf +47 23 30 14 09
-Jan Erik Asbjørnsen
jea@udir.no
Tlf +47 23 30 14 96

Etiketter: